Nominatiewedstrijd 26 juli 2014

Op zaterdag 26 juli 2014 vond op het terrein van P.H.V. Argus te Den Haag de Nominatiewedstrijd Politiehond II en de Nominatiewedstrijd Object Bewakings Hond plaats. Helaas konden de Kampioenswedstrijden Politiehond I en Politiehond II geen doorgang vinden daar er zich maar één combinatie had aangemeld voor de Kampioenswedstrijd Politiehond I en
één combinatie, Eimert van der Zwet, voor de Kampioenswedstrijd Politiehond II. De Kampioenswedstrijd Politiehond II werd hierdoor een Nominatiewedstrijd Politiehond II. Een combinatie, Hendrik Gowrising met Apache van Metcol's Home, had zich voor de Nominatiewedstrijd Object Bewakingshond aangemeld. De belangen voor beide deelnemers waren groot daar bij goede resultaten er misschien een startbewijs voor Eindhoven in zat.

Om 08:45 uur opende de commissaris wedstrijden van de afdeling, Erik Kluiters, de wedstrijd en stelde de keuringscommissie en de helpers voor aan het publiek. De keuringscommissie bestond deze dag uit Erik Kluiters, voorzitter, Willem Sterk en Simon Verhagen. Het zware werk werd gedaan door William Warmerdam en Martijn Eijbersen.
Na een vlot verlopen ochtendprogramma werd na een pauze van een half uur gestart met het middagprogramma.
Helaas had de combinatie Object toen al dure punten verspeeld.

In het middag programma zag het publiek, ondanks het geringe aantal deelnemers waren er toch nog ongeveer 50 toeschouwers aanwezig, een leuke wedstrijd. De helpers William Warmerdam ( stok, terugroepen en de schijnaanval ) en Martijn Eijbersen ( werp en de fiets ) testten de honden op een sportieve en correcte wijze. Nadat de keuringscommissie zich had beraad, nam Erik Kluiters als zijnde voorzitter van de keuringscommissie het woord om de punten bekend te maken.
Alvorens hij de punten bekend maakte vroeg hij twee mensen naar voren te komen, William Warmerdam en Koos van Duin.
Erik Kluiters vertelde dat de afdeling dit jaar helaas afscheid gaat nemen van drie Algemeen Helpers. Edwin de Haan is al gestopt, William Warmerdam en Koos van Duin moeten stoppen in verband met het bereiken van de leeftijd van 45 jaar.
Het afdelingsbestuur wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en als blijk van waardering voor de vele jaren pakwerk overhandigde Erik Kluiters namens het afdelingsbestuur, William Warmerdam en Koos van Duin, een gegraveerd bord.

Hierna maakte Erik Kluiters als zijnde voorzitter van de keuringscommissie de punten bekend. Eimert van der Zwet zal de afdeling in het Politiehond II programma vertegenwoordigen. Hendrik Gowrising zal nog even moeten afwachten of zijn resultaten voldoende zijn om de afdeling in het Object Bewakings Hond programma te mogen vertegenwoordigen.
De afdeling Zuid - Holland dankt langs deze weg iedereen die heeft bijgedragen aan deze succesvolle hondensportdag en wenst de deelnemers welke naar Eindhoven afreizen heel veel succes.

Klik hier voor de uitslagen