Afvaardiging AV 19-12-2020

26-11-2020

Beste leden afd. Zuid-Holland,

Zoals u wellicht bekend zal op bovengenoemde datum een Algemene Vergadering plaatsvinden, waarvan de beschrijvingsbrief is gepubliceerd in De Politiehond nr. 7-2020.
Namens de afdeling Zuid-Holland vragen wij uw akkoord om de heren Aart van der Ham (Vz.) en Mike Reichgelt (Penn.) af te vaardigen naar deze vergadering.
Indien u niet akkoord bent kunt u dit laten weten door een gemotiveerde mail incl. uw lidnummer te zenden naar de secretaris van de afdeling.