Update maatregelen m.b.t. trainingen en vergaderingen

17-11-2020

Beste leden,

Vanaf 19 november a.s. gelden de onderstaande maatregelen weer:  

  • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
  • Maximaal 4 personen mogen weer met elkaar sporten in een groepje.
  • Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen van verschillende huishoudens per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

    • de personen in een groepje onderling minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
    • er een duidelijke afbakening is tussen de verschillende groepjes;
    • zij niet mengen.
  • Sluiting van sportkantines, douches en kleedruimtes

Voor eventuele ledenvergaderingen in deze periode geldt voor binnenruimtes een maximum aantal personen van 30 met in achtneming van de 1,5 meter afstand en mits de locatie deze aantallen kan faciliteren.

Het Hoofdbestuur