Digitale ledenraadpleging

10-11-2020

Beste Leden,

In het orgaan nr. 7 dat vanaf dinsdag 10 november bij u wordt thuisbezorgd, staat een voorstel met maatregelen die wij als hoofdbestuur en afdelingsbesturen aan u willen voorleggen. Dit pakket aan maatregelen is volgens ons noodzakelijk voor de toekomst van de KNPV.

Vanwege de COVID-19 maatregelen is het thans niet mogelijk om een fysieke ledenvergadering te organiseren.

U wordt via het ledenweb in de gelegenheid gesteld uw stem uit te brengen of u voor of tegen de voorgestelde maatregelen bent. Deze stem is vergelijkbaar met de stem die u bij een ledenvergadering van de afdeling zou kunnen uitbrengen. 

Leest u dus eerst de tekst in het orgaan, kijk daarna een kort filmpje met een presentatie van 12 minuten op het ledenweb en breng daarna uw stem uit!

Onderstaande schermafbeelding verduidelijkt waar u de ledenraadpleging kunt vinden nadat u bent ingelogd op het ledenweb. 

Technisch is het mogelijk meerdere keren te stemmen echter ALLEEN uw EERSTE uitgebrachte stem wordt geregistreerd en per afdeling meegeteld.

Laat uw stem niet verloren gaan en maak gebruik van deze mogelijkheid om uw mening te geven. Alleen samen maken we de KNPV toekomstbestendig!

Namens alle afdelingsbesturen en het hoofdbestuur.