Algemene Ledenvergadering

30-09-2020

Beste leden van de afdeling Zuid-Holland,

Momenteel houdt het Coronavirus de gehele wereld in zijn greep en ook onze hondensport ontkomt hier niet aan.
Al onze activiteiten en evenementen zijn dit jaar voor een groot deel afgelast, waaronder ook de jaarvergadering.
Toch willen wij proberen de algemene ledenvergadering, welke gepland staat op 26 oktober, doorgang te laten vinden.
Wij willen jullie hierbij dan ook uit uitnodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Zuid-Holland, welke gehouden zal worden op 26 oktober 2020. De locatie is:
Cultuurhuys De Kroon
Gouweplein 1 te Waddinxveen
De aanvang zal zijn om 19:30 uur.
Cultuurhuys De Kroon is te bereiken via parkeergarage Gouweplein.
De inrit van deze parkeergarage is te vinden aan de Oude Dreef.
Het parkeren is de eerste 2 uur gratis, daarna zijn de kosten € 1,50 per uur.

Door de overheidsmaatregelen welke per 29 september van kracht zijn geworden is het maximale aantal deelnemers vastgesteld op maximaal 30 leden.

We hebben daarom moeten besluiten dat er per erkende vereniging één lid aanwezig kan zijn, zodat elke vereniging vertegenwoordigd is.

We verzoeken de secretarissen van de erkende verenigingen om het aanmeldingsformulier vóór 12 oktober volledig ingevuld retour te zenden naar de secretaris van de afdeling Zuid-Holland.

Niet aangemelde leden hebben geen toegang tot de vergadering.

Bij binnenkomst hoeft er geen presentielijst ingevuld te worden.

Wij gaan er vanuit dat jullie begrip kunnen opbrengen voor deze situatie, veroorzaakt door de boosdoener COVID-19.

AANMELDINGSFORMULIER  (eerst downloaden of opslaan als... alvorens in te vullen)

AGENDA