Penningmeester afdeling afgetreden

20-04-2020

De penningmeester van de afdeling, Ed de Bruijn, is definitief naar Brabant verhuist.
Hiermee valt hij ingevolge van art. 8 lid 3 van de statuten der KNPV nu onder de afdeling Noord-Brabant, en heeft zijn functie binnen onze afdeling moeten neerleggen.

Inmiddels prijzen wij ons gelukkig dat Mike Reichgelt bereid is gevonden de functie over te nemen.

Het afdelingsbestuur doet conform het Bestuursreglement art. 3 en het Huishoudelijk reglement art. 9 de bindende voordracht Mike Reichgelt aan te stellen als penningmeester.

Wij danken Ed voor zijn inspanningen in zijn periode als penningmeester van de afdeling Zuid-Holland.