Coronamaatregelen

31-03-2020
Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.
In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Wellicht ten overvloede:

Sportaccommodaties - waar alle KNPV verenigingen onder vallen - dienen dus GESLOTEN te blijven.

Wij gaan er vanzelfsprekend vanuit dat elke vereniging zich hieraan zal conformeren.