Voorzitter afdeling afgetreden

27-11-2019

Om voor hem moverende redenen heeft Peter Dol zijn functie als voorzitter per 24 november jl. neergelegd.

Tot een voordracht is gedaan (zie bestuursreglement) zal Erik Kluiters deze functie waarnemen.