Finale

De derde en tevens finale van de Nico Ram Memorial werd op zaterdag 16 april 2016 gehouden bij PHV De Speurder te Capelle aan den IJssel.
Ook hier was facilitair alles in het werk gesteld om de bezoekers en deelnemers een
mooie dag te bezorgen.
De weergoden waren - in tegenstelling tot de dag ervoor - goed gemutst, en hebben zo hun medewerking aan het evenement verleend.
Vandaag zou het, met uitzondering van de afdeling 2, gehele programma PH1 worden afgewerkt.
Er konden dus nog vele punten worden verdiend (415 totaal), maar ook verspeeld; het was vooraf dan ook zeker nog geen uitgemaakte zaak wie uiteindelijk als winnaar kon worden uitgeroepen.
Om 09.00 uur werd - na het welkomstwoord van Erik Kluiters als voorzitter van de keuringscommissie, dat verder bestond uit Danielle De Koninck en Willem Sterk - door de acht overgebleven deelnemers aan de finale begonnen met de springoefeningen.
Het helperswerk zou worden verricht door Dennis van Hoorn en Martijn Eijbersen.
Diegenen die de Nico Ram Memorial vanaf dag 1 hadden gevolgd, konden zien dat de combinaties progressie hadden geboekt. Eerder gemaakte fouten werden achterwege gelaten, die in een enkel geval dan werden ingewisseld door andere leermomenten.
Even na 13.00 uur zat het ochtendprogramma er op, waarna een deel van de leden van PHV De Speurder hun culinaire kunsten konden tonen.
Tijdens dit genot vroeg de secretaris van de afdeling, Jaap van der Steen de aandacht.
Er was in januari namelijk gestart met de 6e cursus BKD, waaraan 21 cursisten hebben deelgenomen.
Op 5 maart hebben allen de cursus succesvol voltooid, met als gevolg dat er ook 21 diploma's konden worden uitgereikt. Een belangrijk deel van de actieve leden die de afdeling telt, is nu BKD gediplomeerd. De cursus zal, zolang de animo en behoefte er is, worden gecontinueerd.
Na het belang van de BKD nog maar eens te hebben onderstreept, vond de daadwerkelijke diploma-uitreiking plaats.
Hierna kon om 14.00 uur het middagprogramma van de Nico Ram Memorial van start, en kregen de aanwezigen soms spectaculair stelwerk te zien. Voor het aantal te scoren punten waren de oefeningen terugroepen en de schijnaanval van cruciaal belang, en bleef het tot het einde spannend.
Nadat het competitiegedeelte er omstreeks 16.15 op zat, de eerste regen begon te vallen, en de keuringscommissie zich ging beraden, begon het wachten op het verlossende woord.
Dit werd omstreeks 17:30 uur door Erik Kluiters uitgesproken; Esther Rijkers-Toetenel bleek de finale van de Nico Ram Memorial te hebben gewonnen, en had ook de 1e plaats behaald in het totaalklassement.
Esther, namens de afd. Zuid-Holland van harte gefeliciteerd hiermee!
Omdat onze sport teamsport is, feliciteren wij ook de leden van PHV D.O.V. met het behaalde resultaat.

Klik hier voor de resultaten.