Tweede wedstrijd

Op zaterdag 28 maart jl. werd bij P.H.V. Elvado onder slechte weersomstandigheden - we begonnen met een heerlijk zonnetje maar al snel kwam de regen - de tweede competitiedag van de Nico Ram Memorial 2015 gehouden. Eén deelnemer, Remco Bloemink, zag zich genoodzaakt om kort voor aanvang van de wedstrijd zich alsnog te moeten afmelden waardoor er tien deelnemers over bleven.

Namens de afdeling heette Erik Kluiters een ieder van harte welkom en vertelde de deelnemers dat er vandaag 295 punten waren te verdienen. Daarna stelde hij de keurmeesters en helpers voor aan het publiek.Het keurmeesters gilde bestond uit Gerrit Pekel, voorzitter, Daniëlle de Koninck en Erik Kluiters. Het helperswerk werd verricht door Reül Manichand en Patrick Brongers. Vrijwel elke combinatie had tijdens het ochtendprogramma zo hier en daar zijn leermomenten. Na afloop van de laatste oefening van het ochtendprogramma werd besloten om kort te pauzeren alvorens te starten met het stelwerk, dat vandaag bestond uit de oefeningen schot en werp en de oefening rijwiel stellen. De honden werden op een correcte wijze getest door Patrick Brongers, schot en werp, en Reül Manichand rijwiel stellen.

Alvorens de voorzitter van de keuringscommissie, Gerrit Pekel, de punten bekend maakte, nam Erik Kluiters het woord en bedankte hij de organiserende vereniging P.H.V. Elvado voor hun gastvrijheid, de terreinleiding, Gijs, de dame en heer van de kantine, Liliana en Willem en een ieder die heeft bijgedragen aan deze dag. Daarna richtte hij het woord tot Gerrit Pekel en deelde de aanwezigen mede dat dit misschien wel de laatste keer was dat men Gerrit Pekel aan het werk zag als keurmeester op de Zuid-Hollandse velden daar Gerrit Pekel volgende maand terug keert naar zijn roots, de afdeling Drenthe. Namens de afdeling overhandigde Erik Kluiters Gerrit Pekel het afscheidsbord; de bijbehorende oorkonde zal op een later tijdstip worden uitgereikt, en bedankte hem voor de vele jaren dat de afdeling een beroep op hem kon doen als keurmeester.

Hierna ging Erik Kluiters verder met zijn verhaal en vertelde de aanwezigen dat Gerrit Pekel naast keurmeester ook diverse jaren zitting had gehad in het afdelingsbestuur, eerst als commissaris keuringen daarna als voorzitter van de afdeling en zitting had gehad in de opleidingscommissie voor keurmeesters. Voor deze feiten had het afdelingsbestuur besloten om Gerrit Pekel te onderscheiden met de zilveren speld van de afdeling. Hierna speldde Erik Kluiters Gerrit Pekel de zilveren speld op, de bijbehorende oorkonde zal op een later tijdstip worden uitgereikt en bedankte hem voor al de jaren dat hij zich
ingezet had voor de afdeling Zuid-Holland.

Alvorens Gerrit Pekel de punten bekend maakte bedankte hij een ieder en maakte daarna de punten en de tussenstand bekend en keerde een ieder huiswaarts.

Klik hier voor de uitslagen