Eerste wedstrijd

Op zaterdag 14 maart jl. was het dan zover, en startte de eerste wedstrijd van de Nico Ram Memorial 2015. De Nico Ram Memorial is naast het eerbetoon aan Nico Ram ook de gelegenheid bij uitstek om te toetsen hoe ver je als geleid(st)er bent met een nog ongecertificeerde hond, te meer daar alle oefeningen keuringsgewijs plaatsvinden. Bovendien wordt de spanning nog iets opgevoerd door het bijkomende competitie element. Tevens is dit ook de gelegenheid voor de afdelingshelpers om hun vaardigheden te tonen.

De eerste wedstrijd werd bij P.H.V. De Hellehoek onder droge maar soms koude weersomstandigheden gehouden. Twaalf deelnemers hadden zich aangemeld voor deze editie maar helaas had één combinatie zich om voor hem moverende redenen moeten afmelden. Wel stonden er dit jaar twee jonge helpers, Reül Manichand, vijf maanden afdelingshelper, en Patrick Brongers, nog geen maand afdelingshelper.

Namens de afdeling opende Erik Kluiters de competitie en heette een ieder van harte welkom en vertelde de deelnemers dat er vandaag 210 punten waren te verdienen. Daarna stelde hij de keurmeesters en helpers voor aan het publiek. Het keurmeesters gilde bestond uit Erik Kluiters, Willem Sterk en Daniëlle de Koninck. Het helperswerk werd verricht door Reül Manichand en Patrick Brongers.

Sommige combinaties hadden tijdens het ochtendprogramma zo hier en daar zijn of haar leermoment. Na afloop van de laatste oefening van het ochtendprogramma werd besloten om kort te pauzeren en daarna te starten met het stelwerk, dat vandaag bestond uit de oefening rijwiel stellen. De honden lieten goed werk zien, maar zeker ook de helpers, iedere hond werd op dezelfde wijze getest.

Alvorens de voorzitter van de keuringscommissie, Erik Kluiters, de punten bekend maakte bedankte hij de organiserende vereniging P.H.V. De Hellehoek voor hun gastvrijheid, de terreinleiding, An, de dames van de kantine en een ieder die heeft bijgedragen aan deze dag. Daarna maakte Erik Kluiters de punten bekend en keerde een ieder huiswaarts.

Klik hier voor de uitslagen.