Finale

Op Zaterdag 13 April j.l. werd op het terrein van PHV Zwijndrecht de finale van de Nico Ram Memorial 2013 gehouden. Van de oorspronkelijke 11 aanmeldingen waren er nog 5 deelnemers over voor de finale en het beloofde een spannende dag te worden want er zaten maar 7 punten verschil tussen de nummers 1 tot en met 4 in het klassement.

Namens de afdeling voerde Erik Kluiters het openingswoord en stelde de keurmeesters (Gerrit Pekel, Danielle de Koninck en Erik Kluiters) en helpers (Nick Voets en Meint Jan de Graaf) aan het publiek voor en wenste de deelnemers veel succes.

Gelukkig waren de weersvooruitzichten voor deze dag eindelijk weer eens normaal te noemen voor de periode van het jaar, maar desondanks was het in de ochtend toch nog behoorlijk fris te noemen. In het ochtendprogramma werden hier en daar al diverse punten verspeeld en met name bij het springen en kist revieren werden toch al behoorlijk wat punten verloren. Om ongeveer 12:15 was het ochtendprogramma afgelopen en kon eenieder zich tegoed doen aan het ruime assortiment in de kantine, wat overigens perfect verzorgd werd door de aanwezige dames.

Inmiddels had de bewolking van de ochtend plaats gemaakt voor de zon en om 12:45 nam Jaap van der Steen, als MCC’er en cursusleider van de BKD het woord en reikte aan de aanwezige deelnemers van de BKD 2013 de behaalde certificaten uit.

Om 13:00 werd er aangevangen met het stelwerk en voor de finale bestaat dat uit de volledige afdeling 3. Uiteraard is dit voor de geleiders een uitgelezen mogelijkheid om op keuringsniveau te draaien en te kijken waar men staat met de jonge hond, maar dit betekent ook dat er nog wel eens iets anders gaat dan gehoopt of verwacht. De beide helpers lieten goed werk zien en testten de honden op eerlijke en correcte wijze.

Na het tellen van de punten en het opmaken van de stand nam Erik Kluiters wederom het woord en maakte de uitslag bekend. Het bleek dat Hendrik Gowrising deze dag bijzonder goed en met ruime voorsprong gedraaid had. Dit bleek ook ruim voldoende om zich te verzekeren van de eerste plaats in het klassement. Als afdelingsbestuur feliciteren wij Hendrik en PHV U.L.O. van harte met de behaalde eerste plaats!

Klik hier voor de uitslagen

Hendrik Gowrising met Apache - Helper Meint Jan de Graaf