Eerste wedstrijd

Op zaterdag 2 maart jl. werd bij P.H.V. Zwijndrecht onder gunstige weersomstandigheden - een week eerder lag het terrein nog bedekt met een pak sneeuw - de eerste van de drie competitiedagen van de Nico Ram Memorial 2013 gehouden. 

De Nico Ram Memorial is de gelegenheid bij uitstek om te toetsen hoe ver je als geleid(st)er bent met een nog ongecertificeerde hond, te meer daar alle oefeningen keuringsgewijs plaatsvinden. Tevens is dit ook de gelegenheid voor de afdelingshelpers om hun vaardigheden te tonen. Bovendien wordt de spanning nog iets opgevoerd door het bijkomende competitie element. Namens de afdeling opende Erik Kluiters de competitie en heette een ieder van harte welkom. Daarna stelde hij de keurmeesters en helpers voor aan het publiek.

Het keurmeesters gilde bestond uit Willem Sterk, Danielle de Koninck en Erik Kluiters. Het helperswerk werd verricht door Ramidi Bijl en Meint Jan de Graaf. Vrijwel elke combinatie had tijdens het ochtendprogramma zo hier en daar zijn leermomenten. Na een pauze van ongeveer een half uur was alles in gereedheid gebracht voor het stelwerk, dat vandaag bestond uit de oefening rijwiel stellen.

De honden lieten goed werk zien, al werd er hier en daar een nabeet gegeven. Kortom: we kijken met zijn allen terug op een zeer geslaagde dag!

Klik hier voor de uitslagen