Finale

Op zaterdag 14 april vond de finalewedstrijd van de Nico Ram Memorial plaats bij PHV Roda te Bergschenhoek.

Voorafgaand aan deze finalewedstrijd opende Erik Kluiters als afgevaardigde van het afdelingsbestuur deze dag met het welkom heten van alle aanwezigen en het voorstellen van de helpers en de keuringscommissie. Deze bestond vandaag uit Willem Sterk (voorzitter), Hans Franken en Erik zelf. Het helperswerk zou worden verricht door Nick Voets en Michel van Velzen. Hierna restte Erik nog alle deelnemers veel succes te wensen, waarna werd aangevangen met de finalewedstrijd.

Wie de finalewedstrijd en/of de gehele competitie zou winnen was vooraf nog allerminst zeker, omdat de tot nu nog nummers 1 tot en met 3 redelijk dicht bij elkaar stonden. Bovendien zouden in de finale de complete afdelingen 1 en 3 worden afgewerkt, dus kon er veel gewonnen - maar ook verloren worden. Om 09.00 uur werd aangevangen met het ochtendprogramma, waarbij hier en daar de eerste puntjes werden gemorst. Zo werd de vrije sprong soms niet vrij gesprongen en liep voor enkelen het sleuteltransport niet geheel naar wens. Voor het overige zag het er vanaf de buitenzijde gezien allemaal redelijk uit.

Om 11.45 uur - het verliep mede door de goede organisatie door de leden van PHV Roda lekker vlot - zat het ochtendprogramma er op en kon de inwendige mens worden versterkt en verwend, waarbij druk gespeculeerd werd hoe de rest van de dag zou gaan verlopen. Het gespeculeer werd om 13.30 uur onderbroken door Jaap van der Steen, die als secretaris van de afdeling en MCC coach het woord richtte tot de aanwezigen. Jaap vertelde dat op 10 maart jl. de tweede cursus Basis KNPV Dresseur werd afgerond met een examen, waarvoor elke deelneem(st)er met verve was geslaagd. Deze cursus was, net als de eerste cursus, zeer positief ontvangen door de deelnemers. Hierna werden de geslaagden één voor één naar voren geroepen en de behaalde diploma’s uitgereikt. Als laatste werd Anton Timmers naar voren geroepen en werd ook hem het diploma uitgereikt.

Jaap vroeg Anton nog even te blijven staan, omdat hij hem namens het afdelingsbestuur nog iets te melden had en wel het volgende. Zoals een ieder inmiddels weet is Anton nu officieel gestopt als lid van het afdelingsbestuur, om zo tijd vrij te kunnen gaan maken om samen met zijn vrouw andere leuke dingen te gaan doen. Anton heeft ruim 15 jaar deel uitgemaakt van het afdelingsbestuur, waarvan 10 jaar als penningmeester. Toen Anton drie jaar geleden al had aangegeven te willen stoppen heeft hij, bij gebrek aan kandidaten, er toch nog een termijn van drie jaar aan vastgekoppeld. Wij als afdeling waren - en zijn - Anton hiervoor zeer erkentelijk. Mede door zijn bezieling staat de afdeling Zuid-Holland er financieel gezond voor. Inmiddels heeft de afdeling een opvolger gevonden voor Anton in de persoon van Wesley Steehouwer, en we vertrouwen er op dat hij Anton waardig zal opvolgen. Om deze erkentelijkheid kracht bij te zetten werd, voor Anton geheel onverwacht, hem de zilveren speld opgeprikt. Zichtbaar aangedaan nam Anton het woord, en vertelde blij verrast te zijn met deze onderscheiding. Voorts vertelde hij met heel veel genoegen deel te hebben genomen als bestuurslid, en heeft volledig vertrouwen in het huidig bestuur. Uiteraard zullen we Anton nog vaak zien op en rond de velden.

Juist toen Jaap na het ceremonieel wilde overgaan tot de orde van de dag stapte An Wareman naar voren en richtte het woord tot Jaap. An vertelde namens alle medecursisten dat zij de cursus BKD als zeer waardevol hebben ervaren en vijf hele leuke dagen hebben gehad. Hierop werd Jaap, ook voor hem onverwacht, in de bloemen gezet en kreeg een fles geneugte overhandigd. Jaap maakte meteen van de gelegenheid gebruik te melden dat hij komende winter graag een derde cursus wil doceren en nodigde een ieder uit zich hiervoor in te schrijven. Dit kan overigens door het formulier – dat te vinden is op de KNPV-site afd. Zuid-Holland – in te vullen en te zenden naar Aart van der Ham.

Om 14.00 uur werd begonnen met een goed bezocht en zonnig middagprogramma van de Nico Ram Memorial. Bij dit middagprogramma waren ook nabestaanden van Nico Ram aanwezig om een stukje finale te beleven waaraan zijn naam verbonden is. De oefeningen ‘stokstellen’ en ‘schot en werp’ werden nog alleszins redelijk afgewerkt; de dure punten werden verspeeld bij de oefening ‘terugroepen’. Verreweg de meeste honden negeerden het commando tot terugkeren bij de geleider, en een enkele hond staakte voortijdig de achtervolging. Alleen de hond van Sjaak Bijl voerde de oefening perfect uit. De oefening ‘fietsstellen’ verliep voor de meesten weer redelijk tot goed, waarna weer een cruciale oefening moest worden afgewerkt, namelijk het ‘schijnstellen’. Ook hier werden hele dure punten verspeeld omdat enkele honden zich niet konden beheersen of de geleider zijn hond niet meer onder controle had tijdens het vervolg van de oefening. Toen het middagprogramma om 16:00 uur werd beëindigd trok de keuringscommissie zich terug om zich te beraadslagen en de punten te tellen, en kwamen bij de deelnemers en bezoekers op gemoedelijke en soms humoristische wijze de speculaties weer op gang.

De keuringscommissie trad om 17:00 uur naar buiten om hieraan een einde te maken. Allereerst nam Erik Kluiters afdelingsbestuurslid het woord om de deelnemers te bedanken voor de onderlinge sportiviteit tijdens de gehele Nico Ram Memorial en het publiek te bedanken voor hun aanwezigheid. Tevens werden de organiserende verenigingen Elvado, De Vrijheid en Roda bedankt voor de goede organisatie die iedereen heeft mogen ervaren, en ook het goede helperswerk dat deze dagen werd verricht door Nick Voets, Robert van Driel, Yoeri van Driel en Michel van Velzen.

Hierna werd het woord gegeven aan de voorzitter van de keuringscommissie Willem Sterk die met de verlossende woorden kwam. Allereerst werd bekend gemaakt hoe de finaledag voor de deelnemers is verlopen met de daarbij behorende punten. Met het resultaat van de wedstrijd van vandaag en de punten uit de eerste twee wedstrijden er bij opgeteld werd Sjaak Bijl uitgeroepen tot winnaar van de Nico Ram Memorial 2012. Sjaak, namens de afdeling Zuid-Holland van harte gefeliciteerd hiermee!
Zoals altijd - met welke tak van sport dan ook - moesten er teleurstellingen worden verwerkt en was er de euforie, maar nog altijd in een gezonde en sportieve sfeer. Zelfs de humor bleef aanwezig doordat een deelnemer bij de keuringscommissie na afloop niet informeerde bij welke oefeningen hij de punten had verloren, maar bij welke oefeningen hij ze had verdiend..! Kortom, we kunnen met z’n allen terugkijken op een zeer geslaagd evenement en spreken de hoop uit dat er volgend jaar weer een Nico Ram Memorial georganiseerd kan worden.

Klik hier voor de uitslagen