BKD 2012

Cursus BKD 2012 Zuid-Holland Zaterdag 10 maart 2012 jl. is de 2e cursus BKD afgesloten met een examen. Aan deze cursus hebben 18 personen uit de afdeling deelgenomen. Al deze deelnemers hebben zich volledig ingezet om de materie van de cursus eigen te maken. Voorts was er voldoende stof om op een spontane wijze onderling te discussiëren over de diverse thema’s welke voor ons, die de hondensport bedrijven, zo interessant kunnen maken. MCC Coach Jaap van der Steen, die de cursus heeft gedoceerd, heeft er mede door de wijze van zijn enthousiasme en humor voor gezorgd dat de cursus als bijzonder prettig is ervaren, hetgeen bijdroeg aan een gemoedelijke ontspannen sfeer. De cursus werd afgesloten met een examen, en na beoordeling van de gemaakte examens volgde het wachten in spanning over het resultaat. Het verlossende woord kon na beoordeling van de examens worden gegeven met de mededeling dat de inzet van een ieder werd beloond met een goed resultaat, en dus het BKD diploma. Wij willen dan ook als afdelingsbestuur elke deelnemer feliciteren met het door hun behaalde diploma en uiteraard Jaap van der Steen bedanken voor zijn tomeloze inzet. Wij als afdeling zijn trots over de inmiddels behaalde resultaten. Totaal zijn er nu 35 gediplomeerde BKD-ers actief in de afdeling, en nu alweer voldoende aanwas om de komende winter een 3e cursus te organiseren. Wij spreken de wens uit dat de cursisten de door hun opgedane kennis op de juiste momenten en/of situatie over te dragen op hun clubleden. De geslaagden:


Anton Timmers, Cornelis de Nocker, Ron Dekker, Jaap van der Steen (coach), Robin Hoogervorst, Ramidi Bijl, An Wareman, Pieter Breedveld, Mariska Schellingerhout, Daan Koken, John du Chatinier, Geertje Lateveer-Souverijn, Edwin den Ouden, Marco Roodbol, Mike Reigelt, Hans van Brien, Helen van Veen, Joke de Cock en Ben Bekker.