BKD 2011

Cursus BKD 2011 Zuid-Holland

Zaterdag 5 maart 2011 is de 1e cursus BKD in de afdeling Zuid-Holland afgesloten met een examen. Na 5 zaterdagen ploeteren is er een einde gekomen van de cursus BKD in Zuid-Holland. Hier aan is deelgenomen door 17 personen uit de afdeling. Al deze deelnemers hebben zich volledig ingezet om de materie “het lezen” van de hond en voornamelijk de “leer principes” eigen te maken. Voorts was er voldoende stof om op een spontane wijze onderling te discussiëren over de diverse thema’s welke voor ons, die de “hondensport” bedrijven, zo interessant kunnen zijn. De cursus die door de heren J. van der Steen en A. Boone werd gegeven is mede door de wijze van hun enthousiasme als bijzonder prettig ervaren, en de sfeer was dan ook zeer gemoedelijk te noemen. Vervolgens is deze cursus afgesloten met een examen en na beoordeling van het gemaakte examen volgde een behoorlijke spanning omtrent het resultaat. Maar het verlossende woord kon al snel worden gegeven met de mededeling dat ieder was geslaagd. Wij willen dan ook als afdelingsbestuur iedere deelnemer feliciteren met het behaalde resultaat en uiteraard de heren Van der Steen en Boone bedanken voor gedane moeite en inzet. Vervolgens spreken wij de wens uit dat de cursisten de door hun opgedane kennis op de juiste momenten en/of situatie zullen gebruiken om deze wederom over te dragen op hun club leden. Mira, Jeanne, Marion, Corné, Herman, Bert, Michel, Bram, Rob, Willem, Eimert, Michel, Herman, Ed, John, Joop en Aart, nogmaals proficiat!