BKD

Basis KNPV Dresseur

De afdeling Zuid-Holland biedt haar leden de mogelijkheid om de komende (barre) winterperiode de cursus Basis KNPV Dresseur te volgen. De vorige vijf cursussen die zijn gehouden, is door alle cursisten als erg plezierig en zeer leerzaam ervaren. Om een indruk te geven wat de cursus inhoud, staat hieronder een opsomming van de onderwerpen die, met ondersteuning van foto- en filmmateriaal, behandeld worden:

 • Zintuigen
 • Levensfasen & Functies van het spel
 • Gedrag en gedragsherkenning
 • Agressie
 • Dominantie en submissie
 • Angst
 • Algemene leerprincipes en trainen
 • Samenwerking, organisatie en plezierig oefenen
 • Toets

De cursus zal 5 dagen - inclusief toets - in beslag nemen van 09.00 – ±16.00 uur. Elke cursist een ontvangt map met lesmateriaal.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is bedoeld voor alle leden, dus van onervaren tot zeer ervaren, jong tot minder jong, die:

 • hun kennis en vaardigheden als KNPV dresseur verder willen uitbreiden;
 • een lerende houding hebben;
 • open staan om met medecursisten na te denken over goed trainen;
 • bereid zijn zich in stukjes theorie te verdiepen;
 • bij willen dragen aan een positieve en plezierige sfeer tijdens de cursus;
 • hun nieuwe ervaringen mogelijk aan anderen willen overdragen, indien de situatie zich hiervoor leent;
 • lid zijn van een erkende KNPV vereniging.

Welk resultaat, c.q. meerwaarde levert de cursus op?

 • Het verbeteren van africhtingsmethodieken en het diervriendelijk oefenen;
 • Van elkaar leren bij het ontwikkelen van dressuurvaardigheden om zo te trainen op een nog plezieriger wijze;
 • Het BKD diploma bij tenminste 80% aanwezigheid en het behalen van een voldoende bij de toets.         

Kortom: wil je nog meer plezier en inzicht krijgen in de KNPV sport in het algemeen en je hond in het bijzonder: twijfel niet langer en meldt je aan!

Dit kan door het aanmeldingsformulier te downloaden en volledig ingevuld vóór 15 december te zenden naar Aart van der Ham