Geschiedenis

De eerste in deze afdeling gehouden Nationale wedstrijd voor politiehonden in september 1913 op  ''Houtrust''  Den Haag, is gevolgd door vele andere wedstrijden en demonstraties. Van de door de leden van Zuid-Holland behaalde resultaten in de laatste kwart eeuw, mogen we noemen: 1930 en 1931: A. de Veld, hoogste puntenaantal van de keuringen; D. de Bruin, reserve kampioen met 301 pnt.; 1942: L.F Breeman, met  "Guusta" kampioen; H.J Maas, hoogste puntenaantal, 323 pnt.; C. Jordaan, met ''Boy'' kampioenschap jonge honden, met 305 1/2 pnt. De heer Breeman met zijn ruwharige H.H. ''Nero''  driemaal achtereen het kampioenschap van Zuid-Holland: In 1954, 1955 en 1956 werd daarmede definitief eigenaar van de wisselbeker. Alle genoemde deelnemers zijn of waren te Rotterdam woonachtig.

Het KNPV lid H. Vogelsang uit Scheveningen, had met zijn hond ''Enny'', een bijzonder aandeel in het tot stand komen van de  KNPV film.

Het bestuur in 1957 bestond uit C. van Oort, voorzitter, J. de Roos, vice-voorzitter, D. de Bruin, 1e secretaris, G. steiger, 2e secretaris, J. Harms, penningmeester. De afdeling telde toen 13 verenigingen.

Thans bestaat de afdeling Zuid-Holland uit 28 erkende clubs en ongeveer 475 leden.