Bestuur

Voorzitter
Peter Dol
Telefoon 06-26194803                
E-mail: p.dol@telfort.nl
 
Secretaris & beheerder website
Jaap van der Steen
Telefoon 06-46194010
E-mail: knpvzuidholland@gmail.com
 
Penningmeester & beheerder website
Ed de Bruijn
Telefoon 06-44375815
E-mail: knpvzh@edutin.nl
 
Commissaris wedstrijden & technische zaken
Erik Kluiters
Telefoon 06-50539236
E-mail: ef.kluiters@ziggo.nl
 
Commissaris keuringen
Aart van der Ham
E-mail: agham@ziggo.nl