Datum 20 december om 19:30 in Nieuwdorp, verenigingsgebouw Ammekore aan de Hertenweg 2.

Agendapunten:

  • Opening
  • Mededelingen
  • Notulen vorige vergadering
  • Bestuursverkiezing: De heren B. Vries (voorzitter) en L. Heirbaut (secretaris), treden terug uit het bestuur van de afdeling
  • Het bestuur stelt als opvolgers voor de heer A. Boone (als voorzitter) en de heer S. Bakx (bestuurslid).      Tegenkandidaten kunnen zich tot 2 weken voor de vergadering melden bij de secretaris.
  • Evenementen 2020
  • Rondvraag
  • Sluiting