• Voorjaarsledenvergadering KNPV afdeling Zeeland

  Locatie Dorpshuis Ammekorre, Hertenweg 2 te Nieuwdorp, vrijdag 31 maart 2023 aanvang 19:30 uur

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Mededelingen van het afdelingsbestuur.
  3. Behandeling ingekomen stukken voor deze vergadering.
  4. Goedkeuren notulen voorjaarsvergadering 2022 en - najaarsvergadering 2022.
  5. Goedkeuren secretarieel jaarverslag 2022.
  6. Verslag kascontrolecommissie financieel jaarverslag 2022.
  7. Behandeling beschrijvingsbrief voorjaars algemene-vergadering.
  8. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor de voorjaars-alv te Woudenberg.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting door de voorzitter.
rfwbs-slide