• Voorjaarsledenvergadering vrijdag 25 maart 2022

  Vrijdag 25 maart 2022 zal de voorjaarsledenvergadering van afdeling Drenthe worden gehouden, om 20.00 uur in dorpshuis “De Wenning” te Pesse.

   

  1. Opening

  2. Notulen van de vorige vergadering dd. 5 november 2021

  3. Mededelingen

  4. Ingekomen stukken

  5. Verslag kascontrole commissie

  6. Benoeming kascontrole commissie

  7. Jaarverslag over het jaar 2021 van de penningmeester

  8. Jaarverslag over het jaar 2021 van de secretaris

  9. Behandeling beschrijvingsbrief

  10. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervanger Algemene Ledenvergadering KNPV

  11. Rondvraag

  12. Sluiting

rfwbs-slide