• Voorjaarsledenvergadering 2023 afdeling Gelderland

  Datum 20 maart 2023
  Aanvang 20:00 uur 
  Partycentrum Floor Dorpsstraat 36 Lunteren  

                                                                                           

  Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda.
  2. Mededelingen bestuur.
  3. Notulen najaar ledenvergadering 28 november 2022.     
  4. Ingekomen en uitgaande stukken.    
  5. Jaarverslag secretaris 2022.   
  6. Jaarverslag penningmeester.
  7.  Verslag kascontrole.  
  8. Benoeming kascontrole commissie 2023.  
  9. Nieuw reglement vergoeding.(Staat op ledenweb)
  10. Pauze
  11.  Nieuw huishoudelijk reglement afd. Gld en besluiten lijst.(Via mail verstuurd naar alle erkende verenigingen)   
  12. Behandeling beschrijvingsbrief alv. 15 april Woudenberg. (Wordt gepubliceerd op ledenweb)   
  13. Benoeming afvaardiging alv. 15 april Woudenberg.              
  14. Loting Gelders Kampioenschap 28 oktober 2023.
  15.  Vaststellen datum volgende ledenvergadering. (voorstel 27 november 2023)
  16. Rondvraag.
  17. Sluiting vergadering
rfwbs-slide