• De geplande Voorjaarsledenvergadering van 29 maart 2021 is uitgesteld tot nader order.

    De nieuwe datum zal zo spoedig mogelijk aan u bekendgemaakt worden, e.e.a. is wederom afhankelijk van de maatregelen
    welke door de regering en het RIVM genomen worden voor mogelijkheid van het houden van bijeenkomsten en vergaderingen.

rfwbs-slide