• Verslag ledenvergadering Noord-Brabant

    Aan de erkende verenigingen is het verslag van de ledenvergadering van 14-3-22 toegezonden.
    Leden die niet zijn aangesloten bij een erkende vereniging kunnen dit verslag opvragen bij de secretaris henkkusters@chello.nl met vermelding van naam en KNPV-lidmaatschapsnummer.
rfwbs-slide