In andere afdeling naar de keuring gaan?

Wanneer u in een andere afdeling, dan de afdeling waarin u woonachtig bent, wil deelnemen aan de keuring dient u het volgende te doen:

* u vraagt een schriftelijke toestemming aan het eigen Afdelingsbestuur om in een andere afdeling naar een keuring te mogen gaan
* u vraagt in de afdeling waar u naar de keuring wilt om een schriftelijke toestemming om daar voor de keuring te mogen gaan
* de beide schriftelijke toestemmingen kunt u per mail of per post naar het bureau sturen tesamen met uw inschrijfformulier en met de foto's naar het postadres van het Bureau KNPV

Aanvragen en toestemmingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden NIET in behandeling genomen.


Wanneer de indelingscommissie de wijziging om indelingstechnische redenen niet goedkeurt, wordt u automatisch in de eigen afdeling geplaatst.