Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

Wanneer je als lid van de afdeling Utrecht wilt deelnemen aan een keuring in een andere afdeling zul je van zowel de afdeling Utrecht als de afdeling waarin je deel wilt nemen een schriftelijke goedkeuring moeten hebben.
Dit kan door het sturen van een mail naar beide afdelingsbesturen en de goedkeuringen toe te voegen bij je inschrijfformulier en deze vervolgens als complete set te sturen naar:

Bureau KNPV
Postbus 21
6920 AA Duiven

Bovenstaande procedure is ook van kracht wanneer je vanuit een andere afdeling in de afdeling Utrecht voor de keuring wil.

Klik hier om de regels voor inschrijving te lezen.