Bestuur

          Klaas Terpstra
          Tel: 06-53263048


-
Verantwoordelijk voor algemene zaken en sponsoring

- Zit de Algemene Leden Vergaderingen voor
- Zit de Afdelingsbestuursvergadering voor
- Vertegenwoordiger periodieke HB vergaderingen

  • Secretaris

AD INTERIM

J. Teunissen
Tel: 06-23601783 

- Verantwoordelijk voor secretariële zaken
- Notulen van afdelingsvergaderingen en het secretarieel jaarversalg van de afdeling
- Behandelt jaarverslagen clubs
- Behandelt de aanvragen van de erkenning van clubs

  • Penningmeester

Jeroen Vunderink
Tel: 06-26074534

- Verantwoordelijk voor financiële zaken
- Behandelt aanmelding nieuwe leden

Rekeningnummer van de afdeling is NL96 RABO 01602 00 326 ten name van "Afd. Utrecht KNPV" te Maarn.

  • 2e Secretaris


          Nicole van Dam - van Nimwegen
          Tel: 06-46774430
         

- Deelt de keuringen van de afdeling in
- Verzorgt de algehele afhandeling van alle Afdelingswedstrijden inclusief uitnodigingen en indeling helpers en keurmeesters
- Behandelt aanmeldingen en geeft toestemming voor te houden wedstrijden, oefendagen en demonstraties, laat dit plaatsen door de secretaris in het orgaan "De Politiehond " en de homepage van de afdeling
- Behandelt aanvragen voor opleiding afdelingshelper en aanvragen voor het verkrijgen van erkenning als algemeen helper
- Draagt zorg voor de materialen voor de keuringsdagen zoals, de afdelingsvlag, hesjes en de keuringsboekjes

 
  • Commissaris


          Chris Boelhouwer
          Tel: 06-46062910
         

- Verzorging kopij voor Orgaan De Politiehond
- Verzorging van de Nieuwsbrieven


Rooster van aftreden:

2020 Klaas Terpstra
2021 Jeroen Vunderink
2022 VACATURE, ad interim ingevuld door John Teunissen
2023 VACATURE, ad interim ingevuld door Chris Boelhouwer
2024 Nicole van Dam - van Nimwegen