Ivm de richtlijnen van de overheid, de RIVM en het hoofdbestuur zal de afdelingsvergadering niet op genoemde datum kunnen plaatsvinden. Deze wordt of verplaatst of afgelast, afhankelijk van de Corona voorgang en aangepaste richtlijnen en restricties.

Op maandag 30 maart 2020 zal de voorjaarsledenvergadering van de afdeling Utrecht georganiseerd worden. De locatie zal nader worden bepaald.


Hierbij de voorlopige agenda voor deze avond:

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen najaarsledenvergadering 2019

3. Ingekomen stukken voor de vergadering

4. Mededelingen van het bestuur

5. Jaarverslag 2019

6.Financieel jaarverslag door de penningmeester

7. Verslag kascontrole commissie

8. Verkiezing nieuw lid kascommissie

9. Begroting voor het jaar 2020

10. Behandeling beschrijvingsbrief van de Algemene Ledenvergadering 18 april 2020

11. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde naar de Algemene Vergadering KNPV te 18 april 2020

12. Rondvraag

 

Zijn er nog onderwerpen die u op de agenda wil zetten? Dit kan door uiterlijk 15 maart een mail te sturen naar knpv.utrecht@gmail.com met daarin het onderwerp dat besproken zal moeten worden.

Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten voor eventuele wijzigingen in de agenda.