Op maandag 1 april 2019 zal de voorjaarsledenvergadering van de afdeling Utrecht georganiseerd worden. Wederom hebben wij de leden van PHDC “D.O.S.” gevraagd of zij hun clubgebouw beschikbaar willen stellen voor deze vergadering. Gelukkig was dit geen probleem en hierbij willen wij alle leden van PHDC “D.O.S.” bedanken voor hun gastvrijheid. Hierbij de voorlopige agenda voor deze avond:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen najaarsledenvergadering 2018
 3. Ingekomen stukken voor de vergadering
 4. Mededelingen van het bestuur 
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financieel jaarverslag door de penningmeester
 7. Verslag kascontrole commissie
 8. Verkiezing nieuw lid kascommissie 
 9. Begroting voor het jaar 2019
 10. Behandeling beschrijvingsbrief van de Algemene Ledenvergadering
 11. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde naar de Algemene Voorjaarsledenvergadering KNPV te 13 april 2019
 12. Rondvraag

 

Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten voor eventuele wijzigingen in de agenda.