• Zoals bekend is naar aanleiding van de uitzending van Zembla in maart dit jaar door het hoofdbestuur en afdelingsbestuur Noord-Brabant onderzoek ingesteld naar de betrokken politiehondvereniging.

    Vanuit politie en het openbaar ministerie is eveneens een onderzoek lopende. Dit onderzoek kan niet parallel lopen met het onderzoek vanuit de KNPV. De KNPV beschikt niet over dezelfde onderzoeksmogelijkheden als de politie en het openbaar ministerie, waardoor het onderzoek helaas de nodige beperkingen met zich brengt.  Het beginsel van de redelijkheid en billijkheid zoals dat geldt binnen het verenigingsrecht, verplicht de KNPV om, wanneer de stand van het onderzoek dit toelaat, niet onredelijk lang te wachten met het nemen van sanctiebesluiten.

    Op basis van het verrichte onderzoek hebben het hoofdbestuur en het afdelingsbestuur besloten tot sanctieoplegging ten aanzien van een aantal leden en bestuursleden van deze politiehondvereniging. Op het ledenweb is verdere informatie hierover te lezen.

    De erkenning van de betreffende vereniging blijft ingetrokken totdat een verbeterplan is goedgekeurd.

    Het hoofdbestuur

rfwbs-slide