• Op 3 en 4 september vindt het NK 2021 plaats. Aangezien we een bijzondere (sport)tijd achter de rug hebben met beperkte keurings-, wedstrijd- en trainingsmogelijkheden, heeft het hoofdbestuur in samenspraak met de technische commissie besloten om eenmalig af te wijken van het wedstrijdreglement NK. 
   
  In totaal worden uit de disciplines Politiehond 1; Politiehond 2 en Objectbewakingshond maximaal 30 combinaties toegelaten tot het NK. Wanneer in de disciplines Politiehond 2 en Objectbewakingshond minder dan het maximale aantal combinaties voldoen aan de eisen van toelating, dan wordt het aantal aangevuld met combinaties uit de discipline Politiehond 1. Wanneer er minder dan 8 combinatie Politiehond 2 afgevaardigd worden, zou het PH2 programma komen te vervallen. 
  Nu zijn er door de bijzondere omstandigheden dit jaar slechts 3 combinaties PH2 die zich hebben gekwalificeerd middels een selectiewedstrijd. Ook bij de combinaties Objectbewakingshond ligt het aantal gekwalificeerde deelnemers dit jaar lager dan gebruikelijk.
   
  De keuze lag derhalve voor om deelname aan het NK voor Politiehond 2 te laten vervallen of om eenmalig af te wijken van het wedstrijdreglement NK voor wat betreft het aantal combinaties Politiehond 2. Het NK is een wedstrijd waar in de 5 KNPV disciplines gestreden wordt voor de beste combinaties die er in dat jaar binnen die discipline aanwezig zijn. Met het komen te vervallen van de Speurhondendisciplines zou dit tevens betekenen dat de discipline Politiehond 2 niet aanwezig zou kunnen zijn op het NK. 
   
  Daarom is besloten om de gekwalificeerde combinaties Politiehond 2 toe te laten tot het NK. Dit doet recht aan de kwalificaties en is in het voordeel van alle drie de KNPV disciplines. Door het mindere aantal Politiehond 2 en Objectbewakingshond worden zelfs de Politiehond 1 combinaties aangevuld tot 24 deelnemers.
   
  Hiermee hopen wij een mooie kampioenswedstrijd te organiseren waar in de diverse programma’s van de KNPV de beste honden zich presenteren in hun kwaliteiten.
rfwbs-slide