• Secretarieel jaarverslag 2021

    Aan de erkende verenigingen is het secretarieel jaarverslag 2021 toegezonden.
    Leden die niet zijn aangesloten bij een erkende vereniging kunnen dit verslag opvragen bij de secretaris henkkusters@chello.nl met vermelding van naam en KNPV-lidmaatschapsnummer.
rfwbs-slide