• Reminder najaarsvergadering Noord-Brabant

  Aan alle leden van de afdeling Noord-Brabant.

  Zoals eerder aangekondigd vindt op maandag 13 maart 2023 onze najaarsvergadering plaats.

  In deze vergadering zal de beschrijvingsbrief van de Algemene Vergadering van 15 april 2023 worden behandeld, zie hiervoor het ledenweb.

  Verder zal o.a. het concept huishoudelijk reglement van de afdeling worden behandeld.

  De agenda, zal met het jaarverslag 2022 en het concept huishoudelijk reglement aan de secretarissen van de erkende verenigingen worden toegezonden.

   

  Leden niet aangesloten bij een erkende vereniging kunnen de agenda met bovengenoemde stukken per mail opvragen met opgave van naam en lidnummer bij: noordbrabant@knpv.nl

rfwbs-slide