• De meeste leden hebben de contributie voor het verenigingsjaar 2021 reeds voldaan. Mocht u de contributie nog niet hebben betaald, dan heeft u hiervoor de tijd tot 15 maart ‘21. De herinneringsbrief hierover is inmiddels verzonden. 

    Mocht het zo zijn dat er na 15 maart geen contributie is bijgeschreven, dan gaan we er van uit dat u uw lidmaatschap niet wenst voort te zetten en zullen wij uw lidmaatschap per 1 januari 2021 beeindigen. 

    Met vriendelijke groet,

    Het hoofdbestuur

rfwbs-slide