• Beste leden,

    Naar aanleiding van de uitzending van het programma Zembla op 11 maart jl. zijn door een kamerlid op 15 maart jl. schriftelijke kamervragen gesteld aan de ministers van LNV en JenV.

    De KNPV herkent zich niet in het door het televisieprogramma geschetste beeld van de KNPV en evenmin in het in de kamervragen geschetste beeld. De KNPV heeft eerder een statement afgegeven die op deze website is gepubliceerd.

    Het hoofdbestuur heeft naar aanleiding van de gestelde schriftelijke kamervragen pro-actief contact gezocht met de betrokken ministeries, met als doel de feiten en de zienswijze vanuit de KNPV kenbaar te maken, zodat de betrokken ministeries dit mee kunnen wegen in de beantwoording van de schriftelijke kamervragen. Dit heeft geleid tot een afspraak voor een gesprek met het ministerie van JenV dat binnenkort zal plaatsvinden.

    Het hoofdbestuur ziet met belangstelling uit naar dit gesprek. Bij relevante ontwikkelingen wordt u geïnformeerd middels berichtgeving via de website, het ledenweb of het Orgaan.

    Het hoofdbestuur

rfwbs-slide