• Programma’s

  Bij de KNPV kan er voor verschillende disciplines worden geoefend. Voor elke discipline kan op keuringen een certificaat worden behaald. Om aan een keuring deel te kunnen nemen moet men lid zijn van de KNPV en van een erkende vereniging (link naar lijst met erkende verenigingen). 

 • Basis Surveillancehond (BSH)

  Dit programma is een instapprogramma als voorbereiding op de andere programma’s.

  Het aantal oefeningen is beperkt , zo is er slechts 1 aanvalsoefeningen voor de hond. De oefeningen zijn verder minder complex voor de hond en de geleider.

  Het kent 3 afdelingen en toont gelijkenis met het programma objectbewakingshond maar het aantal oefeningen is beperkt en eenvoudiger van aard.

 • Politiehond 1 (PH1)

  Dit is het meest beoefende programma binnen de KNPV.

  Het programma bestaat uit 3 afdelingen.

  Afdeling 1 bevat het voorprogramma. De oefeningen bestaan onder andere uit het springen over een haag, een schutting en een kuil, het (on)gelijnd volgen en een zoekoefening.

  Afdeling 2 bevat het waterwerk. De hond moet op commando een water over kunnen zwemmen en een voorwerp uit het water kunnen apporteren.

  Afdeling 3 bestaat vooral uit oefeningen met een zogenoemde helper ook wel pakwerker genaamd. Dit zijn de oefeningen waar de hond moet laten zien op commando te kunnen aanvallen en te kunnen loslaten, maar ook iemand of een voorwerp te kunnen opzoeken en aan te blaffen en te bewaken zonder te bijten.

 • Politiehond 2 (PH2)

  Dit programma kent soortgelijke oefeningen zoals Politiehond 1 waarbij de oefeningen moeilijker zijn voor de hond en geleider. Zo wordt in afdeling 3 een oefening uitgevoerd met 2 pakwerkers/helpers en is het onder commando houden van de hond nog complexer.

 • Objectbewakingshond (Obj)

  Dit programma heeft ook oefeningen zoals het Politiehond 1 maar kent ook een aantal afwijkende oefeningen, zoals een overval van een pakwerker op de geleider en het speuren naar meerdere voorwerpen in het bosperceel. Ook wordt een aantal oefeningen aangelijnd uitgevoerd vanwege het praktijkgerichte karakter voor bewakings- en beveiligingsdiensten.

 • Toetsing Objectbewakingshond

  De KNPV heeft van de minister van Justitie en Veiligheid toestemming gekregen om een verklaring van geschiktheid af te geven aan een combinatie van een geleider en hond zoals vastgelegd in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr). Dit is een apart programma dat gelijkenis heeft met het programma objectbewakingshond maar minder oefeningen kent. Ook is het mogelijk om na succesvol te hebben deelgenomen aan de keuring van de programma’s PH1, PH2 en Objectbewakingshond een verklaring van geschiktheid aan te vragen.

 • Speurhonden (SPH)

  Het programma speurhonden bestaat uit negen disciplines .
  Het programma start met Basis Speurhond, daarna kan er worden deelgenomen aan de disciplines speuren A en B, sorteren A en B, puinzoeken A en B en vlakterevieren A en B.
  Bij alle keuringen geldt bovendien dat over de gehele keuring de hond en de geleider ook beoordeeld worden op het appel van de hond en de wijze waarop de geleider de oefeningen uitvoert. Bij voldoende aantal punten wordt een certificaat of een certificaat met lof afgegeven.

 • Voor de onderdelen van de programma’s wordt verwezen naar de Reglementen die gepubliceerd staan op het Ledenweb (via Mijn KNPV toegankelijk).

rfwbs-slide