Keuringen en wedstrijden 2020

25-03-2020

Het hoofdbestuur van de KNPV heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden tot 1 juni af te gelasten. Door de huidige situatie waarin niet aan de vereisten voor de kwalificatie voor de Nationale Kampioenschappen kan worden voldaan, heeft het hoofdbestuur tevens moeten besluiten om het NK voor 2020 te laten vervallen.

Hoe verder? Dat is voor u maar ook voor het hoofdbestuur koffiedik kijken. Vooralsnog zijn de maatregelen afgekondigd tot 1 juni. Dat wil niet zeggen dat het mogelijk is om direct daarna een zomerkeuring te organiseren. De honden hebben twee maanden stil gelegen en daarnaast zal met de afdelingen moeten worden gesproken over planning van nieuwe data.

Ook is denkbaar, dat vanaf de zomer tot in het najaar een aantal weekenden worden gepland en dat de keuringen 2020 in het najaar worden afgewerkt. Maar nogmaals, vooralsnog kan daarover op dit moment geen beslissing worden genomen. We verwachten dat er half tot eind mei een update zal komen en zullen aan de hand van deze informatie bekijken of er nog een zomerkeuring valt te plannen.

De Nationale Kampioenschappen zullen pas weer in 2021 kunnen worden georganiseerd.

Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de wedstrijden van afdeling Overijssel. Zo zal selectie- kampioenswedstrijd PH2 ook niet doorgaan of verplaatst worden naar een later moment, hierover zal het afdelingsbestuur later nog een besluit over nemen.