Er bestaat de mogelijkheid om een voorkeursdatum op te geven voor de keuring. Deze voorkeur moet met reden zijn omkleed. Bij de commissaris keuringen kunt u uw voorkeur doorgeven per mail. vermeld naast de reden ook uw telefoonnummer.

voorkeursdata kunt u per mail doorgeven aan:

J van den Berg

Email: joostvandenberg46@gmail.com

U kunt uw voorkeur opgeven tot:

  • Voorjaarskeuring: 20 maart
  • Zomerkeuring: 20 mei
  • Najaarskeuring: 5 augustus