De procedure voor de keuring in een andere afdeling luidt als volgt:


* u vraagt, schriftelijk of per email, toestemming aan het eigen Afdelingsbestuur om in een andere afdeling naar een keuring te mogen gaan;

* u vraagt, in de afdeling waar u naar de keuring wilt, schriftelijk of per email, toestemming bij de betreffende afdelingssecretaris om daar voor de keuring te mogen gaan.

 ( De afdelingssecretaris van afdeling Overijssel is de heer : J.H.J. Oude Engberink, Gravenesweg 18, 7591 NW Denekamp  Tel: 0541-353198 )
* de beide schriftelijke/email toestemmingen kunt u per mail of per post naar het bureau KNPV sturen;

* het inschrijfformulier stuurt u tezamen met de foto's naar het postadres van het bureau.

Aanvragen en toestemmingen die ná de sluitingsdatum worden ontvangen, worden NIET in behandeling genomen.
Wanneer de indelingscommissie de wijziging om indelingtechnische redenen niet goedkeurt, wordt u automatisch
in de eigen afdeling geplaatst.

U kunt uw aanvraag sturen naar het bureau van de KNPV adres:
Buro KNPV
Postbus 21,
6920 AA Duiven,
of per email