Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging

Opgericht 1907
Beschermheer: Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven
afdeling Overijssel 

Privacy Protocol  volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Een beschrijving van het beleid van het bestuur van de afdeling Overijssel van de KNPV

 1. Wie zijn wij?

Bestuur van de afdeling Overijssel van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging.
Het bestuur heeft als doel de communicatie binnen de vereniging en de afdeling te optimaliseren.

Wij proberen dit te realiseren door: 

 • Uitschrijven van vergaderingen,
 • Info betreffende zaken welke actueel zijn,
 • Iemand bellen of e-mailen indien dit nodig is.
 • Het geven van voorlichting en advies,
 • Het organiseren van wedstrijden en opleidingen.
 1. Registratie van gegevens.

Het bestuur bewaart uw gegevens.

 • Dit doen wij om contact met u te kunnen opnemen.
 • Uw - niet herleidbare gegevens - worden verwerkt op de site van de afdeling ten behoeve van naslagwerk (algemene informatie)
 1. Welke gegevens worden geregistreerd?

Wij bewaren van de leden van de KNPV afd. Overijssel,

 • De naam en lidmaatschap nummer van de KNPV
 • Het mailadres en indien van toepassing de (KNPV) functie
 • Indien van toepassing een telefoonnummer.
 • Indien van toepassing het adres en woonplaats.
 • Overige persoonsgegevens die actief zijn verstrekt
 1. Informatie over uw gegevens.

Informatie wordt verkregen middels het “formulier erkenning” van de vereniging.
Voor het deelnemen aan wedstrijden, cursussen en dergelijke wordt afzonderlijk toestemming gevraagd aan betrokkene betreffende omgang met (persoonlijke) gegevens.
De gegevens worden veilig bewaard.
Wij delen uw gegevens niet met andere personen of instanties.
Van officials van de afdeling worden gegevens ook gepubliceerd op de info kanalen van de afdeling. Hiervan wordt afzonderlijk toestemming gegeven.

 1. Hoe lang worden gegevens bewaart?

Zolang u lid bent van een door de afdeling erkende vereniging worden uw gegevens veilig bewaard.
Indien niet meer relevant worden tussentijds verstrekte persoonlijke gegevens ten spoedigste verwijderd. (b.v. aanmeldings formulier wedstrijden enz.)

 1. Hebt u rechten?

U kunt ervoor kiezen om ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Maar meestal zult u ons bepaalde gegevens moeten verstrekken om deel te nemen aan KNPV activiteiten.
U hebt het recht de door ons opgeslagen gegevens betreffende uzelf in te zien en te laten corrigeren.
U hebt ten alle tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Neemt u in voorkomende gevallen contact op met de secretaris van de afdeling OV

Privacy-protocol vastgesteld door het bestuur van de afd. Overijssel van de KNPV   d.d.  2018.
Is gepubliceerd op de website van de afd. Overijssel van de KNPV op d.d. 2018.

AVG uitleg tbv besturen