De voorjaars ledenvergadering zal gehouden worden op het volgende adres:

"Schietsportvereniging Vriezenveen"
Schout doddestraat 11b
7671 GT Vriezenveen

Aanvang 20.00 uur

Agenda Voorjaarsledenvergadering Afdeling Overijssel 4 maart 2020

Agenda Voorjaarsledenvergadering 4 maart 2020

1)            Opening

              Herdenking  en Vaststelling agenda

2)            Uitreiking onderscheidingen Hoogste certificaten behaald in 2019 BKD Diploma,s

3)            Notulen Najaarsledenvergadering  

4)            Mededelingen

5)            Ingekomen stukken 

6)            Jaarverslag  2018 penningmeester

7)            Verslag kascontrole comm. + kiezen nieuwe reserve

8)            Pauze

9            Jonge Honden Competitie 2019

10)         Behandeling beschrijvingsbrief  

11)         Afvaardiging Algemene Ledenvergadering 13 April 2019.

13)         Rondvraag

14)         Sluiting