• Opleidingen

  De KNPV hecht er grote waarde aan om de leden te ondersteunen hun kennis omtrent de moderne leerprincipes van het diervriendelijk africhten van honden te vergroten. Hiertoe zijn een aantal cursussen beschikbaar via de link KNPV Academy.

   

 • Basiscursus KNPV Dresseur (BKD)

 • Cursusomschrijving

  Een goede africhter is niet alleen praktisch vaardig maar moet zich ook verdiepen in de moderne leerprincipes, trainingsmethoden en meest recente wetenschappelijke kennis over het gedrag van honden. Deze cursus biedt al deze aspecten. Door middel van voorbeelden uit de praktijk en de daarbij behorende theorie “hoe honden leren”, leer je de basisbeginselen van het honden africhten.

 • Doel

  Het belangrijkste doel is de (startende) africhter te voorzien van theoretisch kennis betreffende hondengedrag en africhtingmethodieken om zo op een diervriendelijke manier te kunnen oefenen. Een ander doel is dat KNPV-leden onderling van elkaar kunnen leren bij het ontwikkelen van dressuurvaardigheden en zij op een nog plezieriger en betere wijze kunnen trainen.

 • Onderwerpen

  • Zintuigen.
  • Gedrag en gedragsherkenning.
  • Agressie.
  • Dominantie en submissie.
  • Angst bij honden.
  • Algemene leerprincipes en trainen.
  • Levensfasen en de functies van spel.
  • Samenwerking, organisatie en plezierig oefenen.
  • Toets.
  • Thema´s op verzoek.
 • Master Class Coach (MCC)

 • Cursusomschrijving

  De Master Class Coach (MCC) is een opleiding tot een volwaardig instructeur voor het geven van de BKD cursus.

  Om coach te worden is een verdere verdieping in het aanleren van gedrag, de trainbaarheid en de fysieke gesteldheid van de hond een must. Deze opleiding is een vervolg op de Basis Cursus KNPV Dresseur (BKD) en is een opstap voor een eventuele vervolg studie tot kynologisch instructeur bij Tinley Academie. 

  Een goede instructeur is niet alleen theoretisch en praktisch vaardig als het gaat om de moderne leerprincipes, trainingsmethoden en meest recente wetenschappelijke kennis over het gedrag van honden, maar is ook didactisch onderlegd. Deze opleiding biedt al deze aspecten.

 • Doel

  Het creëren van instructeurs binnen de KNPV, die bereid zijn hun opgedane kennis actief te delen met leden op het trainingsveld en d.m.v. het geven van de BKD cursus.

 • Onderwerpen

  • Gedragsherkenning: Observeren en interpreteren, Stress, Conflictgedrag, MAG test,  praktisch toepassen van de theorie;
  • Agressie, Angst en Pijn;
  • Leren bij honden, deel 1;
  • Oorzaken en ontwikkeling van Gedrag, Socialisatie, Rangorde en Dominantie;
  • EHBO en ziekteleer van belang bij KNPV training;
  • Zoeken en Speuren, deel 1;
  • Menselijke geur;
  • Leren bij honden, deel 2;
  • Trainen in de praktijk (onderdeel ABA-G en probleemoplossing);
  • Welzijn, Stress en Abnormaal gedrag;
  • Didactiek en Presenteren;
  • Weerstand en Motiveren van cursisten;
  • Training technisch verantwoord inzetten van de stroomband (theorie)

  Trainingsvaardigheden in de praktijk (oefenen met honden in Shaping, Timing, Bekrachtiging, Observatie leermethode en Coaching van combinaties);

  • Analyse van trainings(problemen) volgens Prikkel, Motivatie en Leren met video en life;
  • ABA examen en nader te bepalen onderwerpen.
 • Opleiding Keurmeester

 • Omschrijving

  De opleiding heeft tot doel om leden, door middel van het aanbieden van kennis en vaardigheden, te begeleiden naar het examen Keurmeester KNPV. 

  Een keurmeester van de KNPV beschikt over uitgebreide kennis van de betreffende keuringsreglementen en kan deze kennis omzetten in praktische deskundigheid. 

  Naast de theoretische vaardigheden moet een keurmeester daadkrachtig kunnen optreden en is hij integer in gedrag en handelswijze. 

  Een keurmeester van de KNPV onderschrijft en respecteert de statuten, het huishoudelijk reglement en de bijzondere reglementen, waaronder de gedragsregels, en draagt deze uit als keurmeester en als lid. 

  De functie vereist al deze vaardigheden en deze zullen in de opleiding uitgebreid aan de orde komen. 

rfwbs-slide