Uitslag Selec.wedstrijd 2012

VERSLAG SELECTIEWEDSTRIJD AFD. NOORD-HOLLAND.
Zaterdag 24 juni j.l. is de Selectiewedstrijd Politiehond-2 van de afdeling Noord-Holland gehouden op het terrein van PDC “Tussenwijck” te Beverwijk. Er hadden zich  3 kandidaten voor deze wedstrijd opgegeven, te weten ;


M.Jansen, IJmuiden met Ringo, MH, reu,                                        
B. Donker, Almere met Lucas, XMH, reu,
D. van den Brink, Lelystad met Greargus, XHH,                                                                                               


Vanwege het aantal deelnemers en bovendien de niet al te gunstige weersverwachting was afgesproken om het tijdstip, waarop met de wedstrijd zou worden begonnen, op 10.30 uur vast te stellen. De vice-vz van de afdeling, Willem van Aken, opende de wedstrijd met een  kort woord van welkom. Na de keuringscommissie, bestaande uit de heren H.van der Most (vz) en B.Driessen en mevr. C.Krijnse Locker en de heren helpers t.w. I.Vos en M.van Ginkel  aan de aanwezigen te hebben voorgesteld kon de wedstrijd rond het bovengenoemde tijdstip beginnen,  waarbij duidelijk  sprake was van “hondse”omstandigheden. Ondanks dat mag met tevredenheid worden vastgesteld, dat de wedstrijd  een zeer vlot verloop had en dat het slechte weer geen enkele invloed bleek te hebben op de zeer goede sfeer en zeker ook op het niveau van de wedstrijd.
De aanwezige toeschouwers hebben n.l. beslist kunnen genieten van  de kwaliteit van de honden en vooral ook van het werk, dat de heren helpers op deze dag hebben laten zien.
Rond 15.00 uur konden de keurmeesters de eindstand gaan bepalen. Rond 16.00 uur kon  onze vice-vz namens het afdelingsbestuur zijn dank uitspreken tot de keuringscie en de helpers , de hondstrouwe supporters van de geleiders en de mensen van PDC “Tussenwijck”  voor hun aandeel aan deze dag. Harry van der Most kon daarna de hierna genoemde eindstand bekend maken:                                                                                                                                                                            
                                   afd 1   afd 2   afd 3   AA   WvV     Totaal
1; D. van den Brink    65       20       348       10     10       453 pnt,
2; B. Donker               64       20       341       10     10       445 pnt,
3; M. Jansen              62       20       323       10       8       423 pnt.
Dirk van der Brink wordt dus onze vertegenwoordiger bij de Nationale Kampioenswedstrijd in Eindhoven en Boudewijn Donker is daar evt. zijn  plaatsvervanger.
Vanzelfsprekend, dat wij, ook vanaf deze plaats, aan Dirk van den Brink alle succes voor deze wedstrijd  toewensen.