Mutatie's

19-12-2019

Opheffing P.D.C. "de Volharding"

Het bestuur, en leden van P.H.C  ” de Volharding” te Amsterdam hebben besloten om per  07-11-2019, mede door gebrek aan nieuwe leden, de club op te heffen. Een club die is opgericht op 28 Februari 1929 en dus bijna 91 jaar heeft bestaan, en daarmee een van de oudste clubs van Nederland. Ook een club die in het verleden op hoog niveau honden heeft afgericht en op de nationale kampioenschappen menigmaal het ereschavot heeft mogen betreden. Ook in de laatste decennia’ s  werden er nog regelmatig honden met succes voorgebracht. In 1975 ,voor zover wij hebben kunnen terug gaan, was Marijke Laddrak-Klaver de eerste vrouwelijke deelneemsters die aan een NK deelnam. Een club met enige historie is niet meer, helaas.   

Opheffing Kring Amsterdam E.O.

Op onze eindejaarvergadering dd 1 december 2019 is besloten de Kring te ontbinden.

Van wat een aantal jaren geleden met veel elan is gestart met ruim 13 clubs is uiteindelijk, door allerlei omstandigheden, niets overgebleven .Op het eind bleven er slechts 4 clubs over en is besloten de Kring op te heffen ingaande 1 januari 2020.

Het bestuur.

Mutatie P.H.V. "Midland" 

Per 01-01-2020 worden de secretariele zaken behartigd door de heer Freek Varossieau, tel 06-25013204,

Email: Phvmidland@gmail.com

Mutatie Secretariaten P.D.C. "Willen is Kunnen" en P.H.V. "de Vriendschap"

P.D.C. Willen is Kunnen: waarnemend secretarid is P.Nannes, tel 06-37321858, Emal: pnannes@quicknet.nl (per 01-01-2020)

P.H.V. de Vriendschap: secretaris B.Zorn, tel, 06-53599342, Email: b.zorn@duravermeer.nl (per 01-02-2020)