Let op!! gewijzigde aanvangstijd Afd.Wedstrijd

03-06-2019

Kennisgeving:

Wij willen u op de hoogte stellen dat  het bestuur heeft besloten, vanwege het geringe aantal deelnemers (4) aan de afdelingswedstrijd op 16 Juni a.s. op het terrein van P.D.C. "de Vriendschap" te Almere, om na het einde van het ochtend programma een korte pauze te houden (± ½ uur) en vervolgens te starten met het stelwerk. Het ochtend programma start om 09:00 uur.  

 

Wij verzoeken u om dit aan uw clubleden en geintresseerde  bekend te maken, zodat zij hiervan ook op de hoogte zijn en niet worden teleurgesteld indien zij naar Almere afreizen.

Vertrouwend u hiermede correct te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 Kees Jorna

Commissaris K&W