Proficiat

15-04-2019

Op Zondag 14 April j.l. heeft Odin van Zomeren op het terrein van P.H.D.C. Eemland te Baarn in navolging van zijn  examen helper  der afdeling Noord-Holland, ook het examen algemeen helper der KNPV  met succes afgelegd .

Het bestuur feliciteerd Odin van harte met het behaalde resutaat en wenst hem een succesvolle en blessurevrije carrière als algemeen helper.