Geslaagde BKD Cursus 2018 Update!!

14-12-2018

Vandaag (15-12-2018) heeft de heer Kees Kortekaas met succes zijn, door omstandigheden uitgesteld, BKD examen met succes afgerond. 

Kees, het bestuur feliciteert ook jou met het behaalde resultaat. 

Een woord van dank aan de docent Han v. Wittmarschen, om dit uitgesteld examen mogelijk te maken, is zeker op zijn plaats.

BKD 2018

Vandaag ,10 November 2018, hebben 9 van de 10 cursisten de BKD cursus 2018 met succes afgerond.

De geslaagde zijn Mw.M.Kaat, Mw.W.de Vreugd, Mw.P.Peereboom,  Hr. R.Gerritzen, Hr. T.v. Eck, Hr. A.Warmerdam,

Hr. P.Heuvink, Hr. J. Blokker, Hr. T. Neuhaus.

Een cursist kon helaas door  familie omstandigheden niet aan het examen deelnemen en zal op een later tijdstip

in de gelegenheid worden gesteld om alsnog het examen te doen.

Dames, heren, van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma.

Ook een woord van dank is zeker op zijn plaats aan de docent Han v.Wittmarchen, en de vereniging Tussenwijck

voor het bechikbaar stellen van hun accomodatie.

Het bestuur