Onder voorbehoud de data:  Voorjaar  19 Mei    P.D.C. "Almere"   Almere

                                                Zomer     14 Juli    P.D.C. "de Vriendschap"    Almere

                                                Najaar      6 Okt.   P.D.C. "Lelystad"  Lelystad