Geslaagde BKD cursus 2011

BKD Cursus

In verband met de nieuwe wet op de Privacy zijn de foto's verwijderd.


 
BKD Cursus Noord-Holland. De geslaagde van links naar rechts: Karin Vrolijk,Boudewijn Donker,Martin Maas,Gerard ter Horst,Ton Mooij, Peter Nannes, Debbie van Baar,cursusleider Han van Wittmarchen, Onno Brens, Danny Korbee, Gerrit Worm, Lisenka Nicolai, Petra Scheepers.

Zondag 1 mei j.l. heeft de voorzitter van de Afd.Noord-Holland op het terrein van P.H.C. Tussenwijck te Beverwijk namens het Hoofdbestuur de BKD diploma´s aan de geslaagde cursisten uitgereikt. Op zaterdag 29 Januari j.l. hebben 9 van de 12 cursisten  de cursus BKD met goed gevolg afgesloten. De overige 3 deelnemers hebben op een later tijdstip dit examen met goed gevolg afgelegd, dit door het feit dat de cursus, die in begin Oktober 2010 van start ging en door extreme weersomstandigheden  een paar zaterdagen is opgeschoven, en daardoor vanwege vakantie en werkzaamheden niet aanwezig konden zijn. Alle 12 cursisten zijn dus geslaagd. Ook tijdens de uitreiking konden 3 cursisten vanwege hun werk niet aanwezig zijn Door de inzet en medewerking van mede cursist Ton Mooij is bovenstaande foto, waarop uiteindelijk alle cursisten staan, tot stand gekomen. Ton bedankt daarvoor. Tijdens het evaluatie gesprek na afloop van het examen kwam naar voren dat alle deelnemers deze cursus als zeer positief hebben ervaren. Het afdelingsbestuur feliciteert  alle geslaagde cursisten met het behaalde resultaat,  bedankt docent Han van Wittmarschen voor zijn inzet, en de vereniging “Tussenwijck ”voor het beschikbaar stellen van hun accommodatie.